Вашата кошница е празна!

Условия за ползване

Поръчка

 

Можете да поръчате по един от следните начини:

- По телефон – 09 8883 7773

- на email elistyle.eu@gmail.com

- през сайта ни по следният начин:

 

         Изберете желаният от Вас продукт кликнете върху бутона "Добавете". Той ще добави продукта във Вашата кошница. Веднага след това можете да финализирате поръчката си или да продължите с пазаруването, като добавите и други продукти в пазарската си кошница. За финализиране на поръчката е необходимо да отидете „Кошница” и натисни „Поръчка”.

         За да изпратите поръчката е необходимо да попълните данни за доставка,  и да натиснете бутона „Изпрати“. След това ще получите автоматичен email до Вашата пощенска кутия с детайлите за поръчката и допълнителна информация.

 

Промяна на  съдържанието в кошницата.

-   За да премахнете продукт от кошницата кликнете върху "Премахване"/червения Х/ .

 -   Ако желаете да закупите 2 или повече броя от един продукт променете количеството на желания от Вас брой в полето "Количество" и натиснете бутон "Промяна"/сините стрелки/.

 -   Можете да продължите да разглеждате и да добавяте към поръчката си и други продукти като се върнете към Каталога с продукти.

 

Как да откажа вече направена поръчкa?

 

Чрез изпращане на поръчката, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор-него (потребителят) и EliStyle.eu, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

 

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката.

 

Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

Раздел IV Право на рекламация

Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с обявения размер;

4. несъответствие с обявената търговска марка.

(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.

(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. възстановяване на заплатената сума;

2. заменяне на стоката с нова;

3. отбив от цената;

4. безплатно извършване на ремонт.

Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.

(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки ( над 50 кг ) за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място за сметка на търговеца.

(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда.